• Okładka
SPIS TREŚCI
Wstęp(7)
Manocha I.P.
Kierkegaard: uzdrowienie z rozpaczy(22)
Breusenko-Kuzniecow O.A.
Teoria osobowości S.-A.Kierkegaarda oraz jej wpływ na egzystencjonalną tradycję w personologii krajowej (L. Szestow, M.M. Bachtin)(62)
 
 
 
 
Problem zastosowania metod w psychologii: aspekt teoretyczny i historyczny
Borysiuk A.S.
Badania postawy wobec siebie jako profesjonalisty młodzieży studenckiej(87)
Wasiljew J.W.
Orientacja docelowa jednostki: teoria i metoda(94)
Gołubenko O.I.
Teoretyczne aspekty badania orientacji wartościowych jako czynnika transformacji sposobu życia we współczesnej psychologii(107)
Gusak L.E.
Rola procesów poznawczych w asocjacyjnym uczeniu się języków obcych uczniów w wieku wczesnoszkolnym(113)
Gusak L.E., Worobjowa T.W.
Ocena kreatywności w procesie rozwiązywania zadań dydaktycznych przez uczniów klas młodszych(119)
Dawidenko I.I.
Futurystyczna narracja jako implicytne rozumienie obrazu wdrożenia przyszłości(134)
Kiriejewa U.W.
Syndrom wypalenia emocjonalnego jako efekt stresu zawodowego(141)
Lukjanczuk A.M.
Rozwój identyczności zawodowej jako ważna składowa samorealizacji przyszłego profesjonalisty w systemie oświaty(152)
Liutak O.Z.
Problem wpływu psycholingwistyki na kształtowanie tożsamości językowej(158)
Martyniuk A.G.
Badania empiryczne procesu budowania pozytywnej „Ja-koncepcji” przyszłego psychologa praktycznego w czasie studiów(164)
Myronczak K.W.
Konceptualizacja pojęcia śmierci w świadomości mitologicznej(171)
Olszewska J.O.
Analiza statystyczna poziomu samoaktualizacji jako komponentu pozycji osobowościowo-zawodowej wykładowcy w środowisku pedagogicznym(178)
Panfilowa G.B.
Dynamika Ja-koncepcji studentów, mających różne wyniki w nauce w trudnych sytuacjach życiowych(189)
Repecka A.W., Repeckyj J.A.
Badania osobowościowego samostanowienia studentów za pomocą metod psychosemantycznych(195)
Siergiejewa T.W.
Technologia kształcenia docelowego samorozwoju poznawczego i osobistego studentów w warunkach szkoły wyższej(205)
Stefaniuk A.A.
Kształtowanie motywacji do rozwoju zawodowego przyszłych psychologów(213)
Timofijewa M.P.
Badania refleksyjności studentów kierunków medycznych(219)
Czarkina O.A.
Trening kształtowania się tożsamości kobiecej na podstawie self-psychologii(225)
Czernyj E.W.
Diagnoza samodeterminacji życia jednostki(232)
Sztepa O.S.
Samoanaliza jako metoda aktualizacji zasobów psychologicznych studentów psychologii(241)

Czasopismo

 

EHS-kontent

Czasopismo włączone jest do wydawniczego kontenta Europejskich Studiów Humanistycznych, który otwiera dla autorów dostęp do innych produktów wydawniczych

Pozycjonowanie tematyczne

Czasopismo sprzyja pozycjonowaniu i rankingu publikacji

Publikacje tematyczne

Czasopismo realizuje tematyczne projekty wydawnicze, do udziału w których zaprasza autorów.

Networking badawczy

Czasopismo włączone jest do sieci badawczej, co stwarza możliwość realizacji badań sieciowych i tematycznych.

Otwarty dostęp

Czasopismo wyznaje zasadę otwartości treści, który ułatwia proces przeglądania i cytowania.

Dostęp biblioteczny

Czasopismo stale rozszerza swoje możliwości poprzez włączenie do systemów bibliotecznych i baz danych.

Back to top