• Okładka

EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo, 2018 (2)


Contents

1. G.I. CHELPANOV: HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF PSYCHOLOGY AS AN INDEPENDENT SCIENCE(3)

2. PSYCHOLOGY OF THE 21st CENTURY: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS(15)

3. PEDAGOGY OF THE FUTURE: TECHNOLOGIES OF CULTIVATION OF THE PERFECT PERSONALITY(116)

4. PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS OF EDUCATION IN UKRAINE(161)

 

 

EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE FULL BOOK PDF -

Journal

 

EHS-kontent

Czasopismo włączone jest do wydawniczego kontenta Europejskich Studiów Humanistycznych, który otwiera dla autorów dostęp do innych produktów wydawniczych

Pozycjonowanie tematyczne

Czasopismo sprzyja pozycjonowaniu i rankingu publikacji

Publikacje tematyczne

Czasopismo realizuje tematyczne projekty wydawnicze, do udziału w których zaprasza autorów.

Networking badawczy

Czasopismo włączone jest do sieci badawczej, co stwarza możliwość realizacji badań sieciowych i tematycznych.

Otwarty dostęp

Czasopismo wyznaje zasadę otwartości treści, który ułatwia proces przeglądania i cytowania.

Dostęp biblioteczny

Czasopismo stale rozszerza swoje możliwości poprzez włączenie do systemów bibliotecznych i baz danych.

Back to top