• Okładka

Recenzowany kwartalnik zatytułowany „European Humanities Studies: State and Society /Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo” (ISSN 2450-6486) jest skierowany do środowiska akademickiego oraz studentów. Na jego łamach publikowane są artykuły z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, związane przede wszystkim z dyscyplinami: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, nauki o administracji, ekonomika.

Poszczególne numery EHS:S&S mają charakter monotematyczny. Znaczna część artykułów drukowana jest w językach obcych: angielskim, rosyjskim i in. Działy kwartalnika pozwalają na publikowanie tekstów o zróżnicowanym charakterze (teoretyczne, badawcze, stosowane), pisanych zarówno przez autorów uznanych, jak i początkujących. Międzynarodowy skład Autorów jest dodatkowym gwarantem poszerzonego kontekstu analiz i interpretacji, płaszczyzną dialogu prowadzonego z różnych perspektyw badawczych

Back to top