• Okładka

EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.00

 

1. WSPÓŁCZESNA EDUKACJA: WYZWANIA I PERSPEKTYWY (3)

Michnenko Hałyna, Kuczeriawa Liudmyła

Intelektualna mobilność studentów specjalności inżynieryjnych i model jej kształtowania (4)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.01

 

Tyszczenko Iryna, Bondarewa Oksana

Metodologiczne podejścia do nauczania endokrynologii studentów 4. roku: od interakcji komponentów do kwestii problematycznych (16)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.02

 

Cyna Andrij, Nahorna Natalia

Specyfika kształtowania kompetencji projektowotechnologicznych przyszłych nauczycieli technologii w nauczaniu projektowania i modelowania (32)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.03

 

Szumiłowa Iryna, Sherstneva Iryna, Kudełina Olga

Ogólna dominacja kulturowa w szkoleniu przyszłego menedżera edukacji (41)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.04

 

2. SKUTECZNOŚĆ WPŁYWU NA ROZWÓJ: MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA TECHNOLOGIIPEDAGOGICZNYCH (54)

Iwanowa Halyna

Web-quest jako środek pedagogicznej stymulacji pozytywnej motywacji studentów do pracy umysłowej (55)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.05

 

Konopkina L.I., Czerkasowa O.H.

Doświadczenie w stosowaniu innowacyjnych technologii pedagogicznych na wyższej uczelni medycznej (69)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.06

 

Naumenko Liudmyla, Muntian Vitaliia

Nowatorskie techniki wizualizacji nauczania literatury ukraińskiej w szkole średniej (83)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.07

 

Peczenizka (Gubareva) Switlana, Zavalna Olena

Wady tradycyjnego podejścia do nauczania języków obcych dla studentów nowoczesnej Generacji (102)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.08

 

Tomaszewska Agnesa

Integracyjne podejście w technologii ESP nauczania studentów-przyszłych farmaceutów (111)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.09

 

3. EMPIRYCZNA FUNDACJA METODY SZKOLENIOWEJ W EDUKACJI (125)

Kohutiak Nadia

Sposoby na naukę empatii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (126)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.10

 

Serhejewa Walentyna

Nowoczesne akcenty organizacji edukacji włączającej dzieci o specjalnych potrzebach w Ukrainie (140)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.11

 

Tarasun Walentyna

Standaryzacja jako mechanizm zarządzania procesem rozwoju i nauczania dzieci z autyzmem (161)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.12

 

Hysa Oksana

Cultural education of students with disabilities on the examples of selected Poznań universities (175)

https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.1.13

Back to top