• Okładka
1. NAJNOWSZE METODY WE WSPÓŁCZESNEJ PRAKTYCE EDUKACYJNEJ(3)
WOLODYMYR АRТIОМЕNКО, ANDREI ZАJCЕW.
ZHLUDKO V.M., KORMILTSYNA S.Y.
OLEKSANDR GURA.
W.F. ZАWІZІОN, І.М. BОNDАRЕNКО, А.W. ŁОGWINЕNКО РRОCHАCZ, М.I. CHОDŻUŻ, W.S. КISLICYNA, W.J. МАSZТАLЕR, J.М. CHWОRОSТЕNКО, К.О. DМIТRЕNКО, H.W. АLCHАМОUD
ORESTA КŁОNCАК.
G.S. МАSŁАК, К.W. SZЕWCОWА, G.W. DОŁGICH, N.І. CОКUR.
W.М. SМОLIAК.
 
NАDІJA GRАМАТYК.
NATALIA ZINCZENKO.
АNТОN SЕМЕNIUК.
ОLЕNА SUCHЕNКО.
 
OLESIA LUBASZENKO.
WIKTORIA ОWЕRCZUК.
H.B. PANFIŁOWA.
 
ZІNАIDА SМUТCZАК, ОКSАNА SYТNIК.
ОКSАNА SZYJAN.

Back to top