• Okładka
Waleriy DIGTIAR, Ludmyla CHARYTONIUK, Marianna KAMIŃSKA, Dmytro ŁUKIANENKO
Ewelina RIABCHENKO
Wykorzystanie treningu binarnego i internacjonalizacji w kształtowaniu kompetencji tłumacza na Uniwersytecie Mariupol(81)
TOŁKACZ A.M., KOZYNIEC O.H., KOZYNIEC I.H.
Wykorzystanie metod innowacyjnych w procesie kształcenia prawników na ukraińskich uczelniach wyższych(95)
Svitlana YASTREMSKA
Specyficzne uwarunkowania kształcenia przyszłych magistrów pielęgniarstwa na wyższych uczelniach medycznych(111)
Olga WASYLYSZYNA
Interaktywne technologie nauczania oraz metody zabawowe na zajęciach z chemii w procesie kształcenia studentów(125)
SАBАTОWSKА І.S., WІZІRIAKІNА О.М.
Моdеlowаnie syтuаcjі działalności zawоdowеj podczas kształcenia specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia(136)
CHMIELNIKOWA L.I., PODLETNIA O.A.
Problemy integratywne w rozwoju kompetencji studentów farmacji w ramach nauczania chemii analitycznej(150)
 
 
 
 
Swіetłаnа КUSZNІRUK

Back to top