• Okładka
 
1. FILOZOFICZNE, SOCJOLOGICZNE I KULTUROWE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI ROLANDA BARTHESA(3)
Maria Aleksandrovich
 
2. PROBLEMY METODY W PSYCHOLOGII I NAUKACH HUMANISTYCZNYCH - APSEKTY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE(20)
Igor Aleksejczuk
Iryna Drozdowa
Ija Gordijenko-Mitrofanowa, Siergiej Sauta
Olena Halian
Daniela Palaščáková
 
3. EMPIRYCZNE PODSTAWY PSYCHODIAGNOSTYKI I BADAŃ W DZIEDZINIE HUMANISTYKI(102)
Ihor Halian, Andrij Halian
Iryna Semkiw, Oksana Zacharko
Jarosława Wasylkewycz
 
4. EKSPERYMENT SPOŁECZNOPSYCHOLOGICZNY: ANTYNOMIE I ZASADY ETYCZNE(140)
Nina Sungurowa, Natalia Karabuszczenko, Kateryna Chworowa
Natalia Surgund
 
5. PERSPEKTYWY METODY TRENINGOWEJ W PSYCHOLOGII I PRACY SOCJALNEJ(172)
Irina Astremska
 
6. PROBLEMY SKUTECZNOŚCI WPŁYWU ROZWOJOWEGO - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA TECHNOLOGII EDUKACYJNYCH(200)
Oksana Hysa
Żanna Petroczko, Olga Jeżowa, Walentyna Kyryczenko
Ałła Sembrat
 
7. EDUKACJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE: INTEGRACJA, IDENTYFIKACJA, YNTEZA(243)
Elwira Dżaliłowa, Olena Kefeli-Janowska, Natalia Litwinowa, Halyna Riszniak, Olga Smilnycka
Iryna Hreczyn
Olena Kowalczuk
Irena Melnyczuk

Back to top