• Okładka
 
1. PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION(3)
Liudmyla KALASHNIKOVA
Iryna Kravchenko
Volodymyr MAZURENKO, Yulia LOGVINENKO
Olexander MAXYMOV Tetiana SHEVCHUK, Lilia ARABADJI
Oksana MELNYK
Ivan TSYKHULYAK
 
2. PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR THE INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF HIGHER EDUCATION(82)
Emilia GUTSALO, Olga MATYASH
Petro DZHURINSKIY, Olena KHOMIAKOVA
Olga ZARUDNIA
Alina KYKYLYK
Marina KOLESNIK, Vitaly POLYAKOV
Liubomyr KOLODIICHUK
Natalia KRYVTSOVA
Sergii MELNIK
 
3. THE SEQUENCE OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION AS EUROPEAN STANDARD(173)
Olena ANISIMOVA
Liudmyla BIRUYK
Lyudmila BOZHKO
Julia KULINKA
Lilia MARTYNETS
Olga MATYASH, Natalla SHUSTOVA
Olga MELNIKOVA
Iryna Miroshnyk
Valentyna ONIPKO, Svetlana YALANSKA
Iryna POSOHOVA, Olena KAZACHINER
Karina SAVCHENKO
Oleksandr SEMENOV
Artem SMOLYUK
Tatyana SHVETS

Back to top