• Okładka
SPIS TREŚCI
Wstęp(7)
Wundt W.
Wstęp do filozofii (fragmenty)(23)
Breusenko-Kuzniecow O.A.
W.Wundt i W.James: polemika o psychologii religii(70)
Zorij H.I.
Analiza metodologiczna teorii filozoficzno-psychologicznej W.Wundta(81)
 
 
Problem zastosowania metod w psychologii: aspekt teoretyczny i historyczny
Derecza A.A.
Osobliwości zdolności intelektualnej i twórczej dzieci w wieku wczesnoszkolnym(94)
Zamsza A.W.
Rola mowy w kształtowaniu abstrakcyjnego myślenia w wieku dorastania(103)
Iwanowa O.W.
Wybrane aspekty badania problemu samoświadomości zawodowej(110)
Konarewa I.N.
Wzajemne powiązanie wskaźników kardiointerwałogrammu i ocen psychologicznych jako kruterium walidności narzędzi psychodiagnostycznych(123)
Kozikowa S.B.
Badania empiryczne samorozwoju jako działalności Podmiotowej(132)
Manocha I.P.
Zasady i zasoby edukacji humanistycznej w kontekście nowoczesnej filozoficzno-psychologicznej ontologii człowieka: wymogi de-ideologizacji(149)
Olefir W.O.
Badania empiryczne modelu potencjału osobowościowego(155)
Sergienko I.M.
Grupy eksperymentalne jako forma udzielnia pomocy psychologicznej podmiotu samorozwoju(162)
Sztepa O.S.
Osobliwości badania empirycznego zasobów osobowości jako fenomen doświadczenia podmiotowego(176)
 
 
Fundament empiryczny psychodiagnostyki: problem efektywności testów
Litwinenko O.O.
Treść psychodiagnostyczna międzypodmiotowego wzajemnego oddziaływania w triadzie Autor-Tekst-Czytelnik(184)
Oppanowa G.M.
Osobliwości rozroju sfery poznawczej młodzieży upoślednonej umysłowo(190)
Popeskuł A.A.
Ocena stanu zdrowia psychicznego osób z urazami kręgosłupa i rdzenia kręgowego(196)
Staniszewska B.
Zespól Gillesa de la Tourette`a – choroba nadmiaru (kompensacji)(202)
Cilynko I.O.
Metody psychodiadnostyczne stosowane w badaniu sfery moralno-aksiologicznej osobowości(209)
Szewczenko M.W.
Objawy lęku i fobii u dzieci w wieku wczesnoszkolnym z upośledzeniem mowy w warunkach edukacji inkluzywnej(216)

Czasopismo

 

EHS-kontent

Czasopismo włączone jest do wydawniczego kontenta Europejskich Studiów Humanistycznych, który otwiera dla autorów dostęp do innych produktów wydawniczych

Pozycjonowanie tematyczne

Czasopismo sprzyja pozycjonowaniu i rankingu publikacji

Publikacje tematyczne

Czasopismo realizuje tematyczne projekty wydawnicze, do udziału w których zaprasza autorów.

Networking badawczy

Czasopismo włączone jest do sieci badawczej, co stwarza możliwość realizacji badań sieciowych i tematycznych.

Otwarty dostęp

Czasopismo wyznaje zasadę otwartości treści, który ułatwia proces przeglądania i cytowania.

Dostęp biblioteczny

Czasopismo stale rozszerza swoje możliwości poprzez włączenie do systemów bibliotecznych i baz danych.

Back to top