• Okładka
 
Natalia Avdymyrets
 
Victoria Blidchenko-Naiko
 
Mariia Goncharenko, Тetiana Bogomaz
 
Олена Демчук
 
Liudmyla Mova
 
Svitlana Tregub, Yuryi Burega, Iryna Maslova
 
Igor Geraimchuk
 
Nataliya Govorukha
 
Oksana Kravchenko, Nataliia Dubova, Valentyna Kharytonova
 
Viktor Stus, Mykola Moiseyenko, Kostyantyn Barannik, Nikita Polion, Matvey Zhbakov
 
Оксана Білічак
 
Olena Lobanchuk
 
Hanna Ostanina
 
Svitlana Sadovenko
 
Natalia Denga
 
Svitlana Dorda, Olga Leshchenko
 
Людмила Драгієва
 
Iryna Kravchenko
 
Іrena Сzudovska
 
Galyna Bulat
 
Tetiana Pichniak

Back to top