• Okładka
Valeryi DIGTIAR, Oleksandr BARSUK, Ludmyla KHARITONUIK, Marianna KAMINSKA, Olena SADOVENKO, Maksym SAVENKO, Dmytro LUKIANENKO, T.M. SAVENKO
Інна АНТОНЕНКО
Відбір матеріалу для навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення(76)
Вадим СІДОРОВ
Професіограма сучасного фахівця галузі туризму(89)
Лариса КОРОЛЕЦЬКА
Компетентнісний підхід як наукова основа формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства(106)
Інеса ШЕРЕМЕТ
Формування професійних компетентностей майбутніх учителів основ здоров’я до здоров’язбережувальної діяльності у початковій школі(119)
Vasyl KАPLINSKIY
 
Nataliia BIELIAIEVA
Study of the Personnel Motivation System Efficiency on the Example of the Service Enterprise(154)
Liudmyla SIDAK, Olena SHUMEYKO
An education’s value for development of personality in globalization conditions(171)
Петро КУЛІКОВ, Ігор ЛУЦІВ, Костянтин ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Методологія побудови лінійних та деревовидних графо-моделей освітньо-творчого паспорта особи(184)
Александр МАКСИМОВ, Татьяна ШЕВЧУК, Оксана КАРПОВА
Концепты Я.А. Коменского о здоровом образе жизни детей(203)
Артем УШАКОВ
Гносеологічні засади дослідження людини культури(220)

Back to top