• Okładka
 
 
 
 
1. PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION(3)
Natalia VYDOLOB
Sergii RYK
 
 
 
 
2. PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR THE INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF HIGHER EDUCATION(27)
Kateryna VLASENKO, Elena CHUMAK
Mariana ZAYETS
V.V. KRIVTSOV, M.M. KOZYAR, S. PRYIMAK, V.V. KRIVTSOV
Olena LOPUTKO
Volodymyr Tomashevskyi
Olga SHEVCHENKO, Larysa SLUCHAYNA, Nataliya ALEKSANDROVA
 
 
 
 
3. EDUCATION IN THE MODERN WORLD: INTEGRATION, IDENTIFICATION, SYNTHESIS(104)
Olha VYHOVSKA
Oksana RUDA
Valentyna SLIPCHUK
Tetyana TERNAVSKA
Hannah UDOVICHENKO, Svitlana OSTAPENKO
 
 
 
 
4. THE PROBLEM OF METHOD IN PSYCHOLOGY AND HUMANITIES: THEORETICAL AND HISTORICAL ASPECTS(165)
Svitlana LYTVYN-KINDRATYUK
Maryna ORAP
Tamara YATSENKO, Olena POLYANYCHKO, Oleksandra PEDCHENKO
 
 
 
 
5. THE SEQUENCE OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION AS EUROPEAN STANDARD(204)
Nataliya DATSENKO
Nataliia MELNYK
Iryna SUHOPARA

Back to top