• Okładka
 
1. PHILOSOPHICAL, SOCIOLOGICAL AND CULTURAL ASPECTS OF CREATIVITY ROLAND BARTHES (3)
Maria Aleksandrovich
2. THE PROBLEM OF METHOD IN PSYCHOLOGY AND HUMANITIES: THEORETICAL AND HISTORICAL ASPECTS (20)
Іgor Alekseychuk
Iryna Drozdova
Iya Gordienko-Mytrofanova, Sergii Sauta
Olena Halian
Daniela Palashchakova
 
3. THE EMPIRICAL FOUNDATION OF PSYCHODIAGNOSTICS AND HUMANITIES RESEARCH (102)
Ihor Halian, Andrii Halian
Iryna Semkiv, Oksana Zakharko
Yaroslava Vasylkevych
 
4. SOCIO-PSYCHOLOGICAL EXPERIMENT: THE ANTINOMY AND ETHICS(140)
Nina Sungurova, Natalya Karabuschenko, Ekaterina Khvorova
Natalia Surgund
 
5. PERSPEKTYWY METODY TRENINGU W PSYCHOLOGII I PRACY SOCJALNEJ (172)
Irina Astremska
Tamara Hovorun, Oksana Kikinezhdi, Volodymyr Kravets
 
6. THE PROBLEM OF EFFICIENCY OF DEVELOPMENTAL INFLUENCE: POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY (200)
Oksana Hysa
Zhanna Petrochko, Olga Yezhova, Valentina Kyrychenko
Elżbieta Sala
Alla Sembrat
 
7. EDUCATION IN THE MODERN WORLD: INTEGRATION, IDENTIFICATION, SYNTHESIS(243)
Elvira Dzhalilova, Olena Kefeli-Yanovska, Nataliya Litvinova, Halyna Rishniak, Olga Smilnytska
Iryna Hrechyn
Olena Kovalchuk
Iryna Melnychuk

Back to top