• Okładka
SPIS TREŚCI
Wstęp(7)
Sztrasern P.
Kierkegaard w 90 minut (fragmenty)(42)
 
Fundament empiryczny psychodiagnostyki: problem efektywności testów
Awdiejenko W.W., Prokofiewa O.O.
Osobliwości psychodiagnostycznej pracy psychologa w identyfikacji zdolności(250)
Kontariowa N.W.
Wzajemny związek między postawą wobec choroby a typem osobowości u dzieci z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych(263)
Kornienko O.W.
Wyniki analizy czynnikowej psychosomantycznego zdrowia dziewcząt i chłopców Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im.T.Szewczenki – analiza porównawcza(269)
Polianyczko O.M., Kamińska A.M.
Osobliwości pracy diagnostyczno-korekcyjnej psychologa na zasadach rozumienia psychicznego jako jedności świadomego i nieświadomego(277)
Gusak L.E., Worobjowa T.W.
Ocena kreatywności w procesie rozwiązywania zadań dydaktycznych przez uczniów klas młodszych(119)
Romanowa W.W.
Dynamika wewnętrznego obrazu choroby dzieci z przewlekłą patologią somatyczną w zależności od wieku(284)
Faworowa K.M.
Doświadczenie stosowania metody ukierunkowanej wyobraźni "wizualizacji i harmonizacji męskiego i żeńskiego początku" w grupie psychologiczno-korekcyjnej(290)
 
 
Eksperyment społeczno-psychologiczny: antynomii empiryczności i etyczności
Aleksandrow D.O.
Badania empiryczne społeczno-psychologicznych determinant adaptacji zawodowej policjantów(304)
Wozniuk A.W.
Poziom rozwoju operacyjnego komponentu gotowości psychologicznej kierowników placówek oświatowych do zarządzania kadrą dydaktyczną(310)
Wojciszyna L.W.
Techniki psychologiczne stosowane w badaniach kryzysu tożsamości społecznej osób skłonnych do migracji(316)
Dawydowa O.W.
Metodyka psychologicznej korekcji postawy społecznej (attitude) osób wykazujących zachowania przemocowe(323)
Zacharów K.W.
Metody badań społecznych reprezentacji na Ukrainie: przegląd i perspektywy(329)
Kiselowa A.A.
Wydajna komunikacja(339)
Serdiukow I.M.
Rozważania nad problemem adaptacji społeczno-psychologicznej młodszych uczniów(345)
Sniadanko I.I.
Diagnozowanie poziomu kultury organizacyjnej grupy studenckiej(353)
Chodakowska J.M.
Psychologiczne osobliwości adaptacji studentów pierwszych lat do studiów(378)
 
Perspektywy metody treningu w psychologii i pracy socjalnej
Własow P.K.
Trening jako metoda interwencji organizacyjnej(392)
Jeremenko L.W.
Realizacja zasad i metod kształtowania kompetencji społecznych jednostki podczas przeprowadzenia treningu z grupą(397)
Kaliszczuk S.M.
Zewnętrzna i wewnętrzna logika programów treningu psychologicznego(404)
Lewenec O.A.
Trening psychologiczny jako środek kształtowania osobowości i tolerancji zawodowej(413)
Serwaczak O.W.
Stosowanie technologii treningowych w szkoleniu stewardów i specjalistów służby bezpieczeństwa stadionowego(419)
Czerepachina O.A.
Rozwijanie samoświadomości zawodowej za pomocą treningu psychologicznego(426)

Journal

 

EHS-kontent

Czasopismo włączone jest do wydawniczego kontenta Europejskich Studiów Humanistycznych, który otwiera dla autorów dostęp do innych produktów wydawniczych

Pozycjonowanie tematyczne

Czasopismo sprzyja pozycjonowaniu i rankingu publikacji

Publikacje tematyczne

Czasopismo realizuje tematyczne projekty wydawnicze, do udziału w których zaprasza autorów.

Networking badawczy

Czasopismo włączone jest do sieci badawczej, co stwarza możliwość realizacji badań sieciowych i tematycznych.

Otwarty dostęp

Czasopismo wyznaje zasadę otwartości treści, który ułatwia proces przeglądania i cytowania.

Dostęp biblioteczny

Czasopismo stale rozszerza swoje możliwości poprzez włączenie do systemów bibliotecznych i baz danych.

Back to top