• Okładka
SPIS TREŚCI
Wstęp(7)
Wundt W.
Problemy psychologii narodów (fragmenty)(34)
 
Eksperyment społeczno-psychologiczny: antynomii empiryczności i etyczności
Wenger G.
Rodzina na odległość: problemy psychologiczne i społeczne(224)
Kowalciszyna N., Litwinowa G.
Optymalizacja klimatu społeczno-psychologicznego w grupach słuchaczy uczelni wojskowych za pomocą warsztatów(231)
Korsun S.
Eksperymenty społeczno-psychologiczne a polityka państwowa w zakresie zwalczania przestępczości(238)
Pucina O.
Osobliwości udzielania pomocy społeczno-psychologicznej pracownikom przedsiębiorstw w procesie adaptacji zawodowej(244)
Czerkasskij A.
Metody psychologii społecznej we współczesnych Badaniach społeczno-psychologicznych(258)
 
Perspektywy metody treningu w psychologii i pracy socjalnej
Gordowa E.
Psychologiczne osobliwości przeprowadzenia treningu rozwoju kreatywności dzieci niepełnosprawnych(266)
Kowalciszyna S.
Trening jako efektywny środek zapobiegający destrukcji zawodowej śledczych na różnych etapach profesjonalizacji(273)
Kolodycz O.
Rozwój kompetencji językowej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym środkami aktywnego treningu społeczno-psychologicznego(280)
Moroz O.
Trening psychologiczny jako metoda optymalizacji systemu relacji interpersonalnych dzieci na etapie przejścia od wieku przedszkolnego do wieku wczesnoszkolnego(287)
Prychodko A.
Cele, możliwości i ograniczenia zastosowania metody Balinta w celu rozwoju nawyków efektywnej interakcji między lekarzem a pacjentem(294)
 
Problem efektywności wpływu rozwojowego:
możliwości i ograniczenia technologii pedagogicznych
Berezowska O., Trygub I.
Internet technologii – innowacyjne technologii w nauczaniu języka obcego(302)
Gonczarowa N., Bessarab G.
Możliwości zastosowania wpływu temperamentu WND na orientację zawodową i osiągnięcia szkolne jako innowacyjna droga technologii pedagogicznych(313)
Ignatowicz O.
Technologia rozwoju myślenia krytycznego studentów jako problem pedagogiczny(318)
Leszczenko O.
Metoda projektów jako innowacyjna technologia pedagogiczna w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych w zakresie zawodowym w technicznej szkole wyższej(325) 
Sawycka G.
Rozwój umiejętności samoorganizacji u przyszłych ekonomistów w szkole wyższej(338)
Smoikewicz N.
Adaptacja do obcojęzycznego środowiska edukacyjno-kulturowego jako społeczno-psychologiczny i pedagogiczny problem(344)
Trygub I., Berezowska O.
Rozszerzenie możliwości technologii pedagogicznych poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii pedagogicznych(351)
Ukraińska O.
Psychologiczno-pedagogiczne zasady kształtowania metodycznych kompetencji przyszłych nauczycieli języków obcych(358)
Szewczenko J.
Podstawowe obszary i zasady działalności służby społeczno-psychologicznej Gimnazjum „Konstelacja” w zakresie przygotowania do wyboru zawodu uczniów szkoły
podstawowej(364)

Journal

 

EHS-kontent

Czasopismo włączone jest do wydawniczego kontenta Europejskich Studiów Humanistycznych, który otwiera dla autorów dostęp do innych produktów wydawniczych

Pozycjonowanie tematyczne

Czasopismo sprzyja pozycjonowaniu i rankingu publikacji

Publikacje tematyczne

Czasopismo realizuje tematyczne projekty wydawnicze, do udziału w których zaprasza autorów.

Networking badawczy

Czasopismo włączone jest do sieci badawczej, co stwarza możliwość realizacji badań sieciowych i tematycznych.

Otwarty dostęp

Czasopismo wyznaje zasadę otwartości treści, który ułatwia proces przeglądania i cytowania.

Dostęp biblioteczny

Czasopismo stale rozszerza swoje możliwości poprzez włączenie do systemów bibliotecznych i baz danych.

Back to top